Sản phẩm

 • You've just added this product to the cart:

  Điều hòa Funiki SC 09MMC

  Điều hòa Funiki MMC
  Điều hòa Funiki MMC

  Điều hòa Funiki SC 09MMC

  Điều hòa treo tường Funiki SC 09MMC 1 chiều 9000 BTU chính hãng
  • Thương hiệu: Funiki (Hòa Phát)
  • Model: SC 09MMC
  • Loại: treo tường 1 chiều lạnh
  • Công suất lạnh: 9000 BTU (1 HP)
  • Gas: R410A
  • Xuất xứ: Malaysia (chính hãng)
  • Bảo hành: 30 tháng
  • Tham khảo: https://dieuhoa.vip/mua/funiki-sc-09mmc

  4.590.000 
 • You've just added this product to the cart:

  Điều hòa Funiki SC 12MMC

  Điều hòa Funiki MMC
  Điều hòa Funiki MMC

  Điều hòa Funiki SC 12MMC

  Điều hòa treo tường Funiki SC 12MMC 1 chiều 12000 BTU chính hãng
  • Thương hiệu: Funiki
  • Loại: treo tường 1chiều
  • Công suất lạnh: 12000 BTU (1.5 HP)
  • Xuất xứ: Malaysia (chính hãng)
  • Bảo hành: Chính hãng 30 tháng
  • Tham khảo: https://dieuhoa.vip/mua/funiki-sc-12mmc

  5.990.000 
 • You've just added this product to the cart:

  Điều hòa Funiki SC 18MMC

  Điều hòa Funiki MMC
  Điều hòa Funiki MMC

  Điều hòa Funiki SC 18MMC

  Điều hòa treo tường Funiki SC 18MMC 1 chiều 18000 BTU chính hãng
  • Thương hiệu: Funiki
  • Loại: treo tường 1 chiều
  • Công suất lạnh: 18000 BTU (2HP)
  • Xuất xứ: Việt Nam (chính hãng)
  • Bảo hành: Chính hãng 30 tháng
  Tham khảo: https://dieuhoa.vip/mua/funiki-sc-18mmc

  8.840.000 
 • You've just added this product to the cart:

  Điều hòa Funiki SC 24MMC

  Điều hòa Funiki MMC
  Điều hòa Funiki MMC

  Điều hòa Funiki SC 24MMC

  Điều hòa treo tường Funiki SC 24MMC 1 chiều 24000 BTU chính hãng
  • Thương hiệu: Funiki
  • Loại: treo tường 1 chiều
  • Công suất lạnh: 24000 BTU (2.5HP)
  • Xuất xứ: Việt Nam (chính hãng)
  • Bảo hành: Chính hãng 30 tháng
  • Tham khảo: https://dieuhoa.vip/mua/funiki-sc-24mmc

  11.390.000 
 • You've just added this product to the cart:

  Điều hòa Funiki SC 09MAC

  Điều hòa Funiki 2018 model MAC
  Điều hòa Funiki 2018 model MAC

  Điều hòa Funiki SC 09MAC

  Điều hòa treo tường Funiki SC 09MAC 1 chiều 9000 BTU chính hãng
  • Thương hiệu: Funiki (Hòa Phát)
  • Model: SC 09MAC
  • Loại: treo tường 1 chiều lạnh
  • Công suất lạnh: 9000 BTU (1 HP)
  • Gas: R410A
  • Xuất xứ: Malaysia (chính hãng)
  • Bảo hành: 30 tháng
  • Tham khảo: https://dieuhoa.vip/mua/funiki-sc09mac

  4.650.000 
 • You've just added this product to the cart:

  Điều hòa Funiki SC 12MAC

  Điều hòa Funiki 2018 model MAC
  Điều hòa Funiki 2018 model MAC

  Điều hòa Funiki SC 12MAC

  Điều hòa treo tường Funiki SC 12MAC 1 chiều 12000 BTU chính hãng
  • Thương hiệu: Funiki
  • Loại: treo tường 1chiều
  • Công suất lạnh: 12000 BTU (1.5 HP)
  • Xuất xứ: Malaysia (chính hãng)
  • Bảo hành: Chính hãng 30 tháng
  • Tham khảo: https://dieuhoa.vip/mua/funiki-sc12mac

  5.990.000 
 • You've just added this product to the cart:

  Điều hòa Funiki SC 18MAC

  Điều hòa Funiki 2018 model MAC
  Điều hòa Funiki 2018 model MAC

  Điều hòa Funiki SC 18MAC

  Điều hòa treo tường Funiki SC 18MAC 1 chiều 18000 BTU chính hãng
  • Thương hiệu: Funiki
  • Loại: treo tường 1 chiều
  • Công suất lạnh: 18000 BTU (2HP)
  • Xuất xứ: Việt Nam (chính hãng)
  • Bảo hành: Chính hãng 30 tháng
  Tham khảo: https://dieuhoa.vip/mua/funiki-sc18mac

  8.840.000 
 • You've just added this product to the cart:

  Điều hòa Funiki SC 24MAC

  Điều hòa Funiki 2018 model MAC
  Điều hòa Funiki 2018 model MAC

  Điều hòa Funiki SC 24MAC

  Điều hòa treo tường Funiki SC 24MAC 1 chiều 24000 BTU chính hãng
  • Thương hiệu: Funiki
  • Loại: treo tường 1 chiều
  • Công suất lạnh: 24000 BTU (2.5HP)
  • Xuất xứ: Việt Nam (chính hãng)
  • Bảo hành: Chính hãng 30 tháng
  • Tham khảo: https://dieuhoa.vip/mua/funiki-sc24mac

  11.690.000 
 • You've just added this product to the cart:

  Điều hòa Funiki SIC 09.N

  Điều hòa Funiki
  Điều hòa Funiki

  Điều hòa Funiki SIC 09.N

  Điều hòa treo tường Funiki SIC 09.N 1 chiều Inverter 9000 BTU chính hãng
  • Thương hiệu: Funiki
  • Loại: treo tường 1 chiều lạnh Inverter
  • Công suất lạnh: 9000 BTU (1 HP)
  • Xuất xứ: Malaysia (chính hãng)
  • Gas: R410A
  • Bảo hành: Chính hãng 30 tháng
  • Tham khảo: https://dieuhoa.vip/mua/funiki-sic-09-n

  5.640.000 
 • You've just added this product to the cart:

  Điều hòa Funiki SIC 12.N

  Điều hòa Funiki
  Điều hòa Funiki

  Điều hòa Funiki SIC 12.N

  Điều hòa treo tường Funiki SIC 12.N 1 chiều Inverter 12000 BTU chính hãng
  • Thương hiệu: Funiki
  • Loại: treo tường 1 chiều lạnh Inverter
  • Công suất lạnh: 12000 BTU (1.5 HP)
  • Xuất xứ: Malaysia (chính hãng)
  • Gas: R410A
  • Bảo hành: Chính hãng 30 tháng
  • Tham khảo: https://dieuhoa.vip/mua/funiki-sic-12-n

  6.540.000 
 • You've just added this product to the cart:

  Điều hòa Funiki SH 09MMC

  Điều hòa Funiki MMC
  Điều hòa Funiki MMC

  Điều hòa Funiki SH 09MMC

  Điều hòa treo tường Funiki SH 09MMC 2 chiều 9000 BTU chính hãng
  • Thương hiệu: Funiki (Hòa Phát)
  • Model: SH 09MMC
  • Loại: treo tường 2 chiều lạnh/sưởi
  • Công suất lạnh: 9000 BTU (1 HP)
  • Gas: R410A
  • Xuất xứ: Malaysia (chính hãng)
  • Bảo hành: 30 tháng
  • Tham khảo: https://dieuhoa.vip/mua/funiki-sh-09mmc

  5.290.000 
 • You've just added this product to the cart:

  Điều hòa Funiki SBH09

  Funiki treo tường
  Funiki treo tường

  Điều hòa Funiki SBH09

  Điều hòa treo tường Funiki SBH09 2chiều 9000 BTU chính hãng

  • Thương hiệu: Funiki

  • Loại: treo tường 2chiều

  • Công suất lạnh: 9000 BTU (1HP)

  • Xuất xứ: Việt Nam (chính hãng)

  • Bảo hành: Chính hãng 30 tháng
  • Tham khảo: https://dieuhoa.vip/mua/funiki-sbh09

  5.250.000 
 • You've just added this product to the cart:

  Điều hòa Funiki SH 12MMC

  Điều hòa Funiki MMC
  Điều hòa Funiki MMC

  Điều hòa Funiki SH 12MMC

  Điều hòa treo tường Funiki SH 12MMC 2 chiều 12000 BTU chính hãng
  • Thương hiệu: Funiki
  • Loại: treo tường 2 chiều lạnh/sưởi
  • Công suất lạnh: 12000 BTU (1.5 HP)
  • Xuất xứ: Malaysia (chính hãng)
  • Bảo hành: Chính hãng 30 tháng
  • Tham khảo: https://dieuhoa.vip/mua/funiki-sh-12mmc

  6.850.000 
 • You've just added this product to the cart:

  Điều hòa Funiki SH 18MMC

  Điều hòa Funiki MMC
  Điều hòa Funiki MMC

  Điều hòa Funiki SH 18MMC

  Điều hòa treo tường Funiki SH 18MMC 2 chiều 18000 BTU chính hãng
  • Thương hiệu: Funiki
  • Loại: treo tường 2 chiều lạnh/sưởi
  • Công suất lạnh: 18000 BTU (2HP)
  • Xuất xứ: Việt Nam (chính hãng)
  • Bảo hành: Chính hãng 30 tháng
  Tham khảo: https://dieuhoa.vip/mua/funiki-sh-18mmc

  10.040.000 
 • You've just added this product to the cart:

  Điều hòa Funiki SH 24MMC

  Điều hòa Funiki MMC
  Điều hòa Funiki MMC

  Điều hòa Funiki SH 24MMC

  Điều hòa treo tường Funiki SH 24MMC 2 chiều 24000 BTU chính hãng
  • Thương hiệu: Funiki
  • Loại: treo tường 2 chiều lạnh/sưởi
  • Công suất lạnh: 24000 BTU (2.5HP)
  • Xuất xứ: Việt Nam (chính hãng)
  • Bảo hành: Chính hãng 30 tháng
  • Tham khảo: https://dieuhoa.vip/mua/funiki-sh-24mmc

  12.950.000 
 • You've just added this product to the cart:

  Điều hòa Funiki SH 09MAC

  Điều hòa Funiki 2018 model MAC
  Điều hòa Funiki 2018 model MAC

  Điều hòa Funiki SH 09MAC

  Điều hòa treo tường Funiki SH 09MAC 2 chiều 9000 BTU chính hãng
  • Thương hiệu: Funiki (Hòa Phát)
  • Model: SH 09MAC
  • Loại: treo tường 2 chiều lạnh/sưởi
  • Công suất lạnh: 9000 BTU (1 HP)
  • Gas: R410A
  • Xuất xứ: Malaysia (chính hãng)
  • Bảo hành: 30 tháng
  • Tham khảo: https://dieuhoa.vip/mua/funiki-sh09mac

  5.240.000 
 • You've just added this product to the cart:

  Điều hòa Funiki SH 12MAC

  Điều hòa Funiki 2018 model MAC
  Điều hòa Funiki 2018 model MAC

  Điều hòa Funiki SH 12MAC

  Điều hòa treo tường Funiki SH 12MAC 2 chiều 12000 BTU chính hãng
  • Thương hiệu: Funiki
  • Loại: treo tường 2 chiều lạnh/sưởi
  • Công suất lạnh: 12000 BTU (1.5 HP)
  • Xuất xứ: Malaysia (chính hãng)
  • Bảo hành: Chính hãng 30 tháng
  • Tham khảo: https://dieuhoa.vip/mua/funiki-sh12mac

  6.690.000 
 • You've just added this product to the cart:

  Điều hòa Funiki FC18

  Funiki tủ đứng
  Funiki tủ đứng

  Điều hòa Funiki FC18

  Điều hòa treo tường Funiki FC18 1 chiều 18000 BTU chính hãng

  • Thương hiệu: Funiki

  • Loại: treo tường 1 chiều

  • Công suất lạnh: 18000 BTU (2HP)

  • Xuất xứ: Việt Nam (chính hãng)

  • Bảo hành: Chính hãng 30 tháng

  15.070.000 
 • You've just added this product to the cart:

  Điều hòa Funiki FC24

  Funiki tủ đứng
  Funiki tủ đứng

  Điều hòa Funiki FC24

  Điều hòa treo tường Funiki FC24 1 chiều 24000 BTU chính hãng

  • Thương hiệu: Funiki

  • Loại: treo tường 1 chiều

  • Công suất lạnh: 24000 BTU (2.5HP)

  • Xuất xứ: Việt Nam (chính hãng)

  • Bảo hành: Chính hãng 30 tháng

 • You've just added this product to the cart:

  Điều hòa Funiki FC25

  Funiki tủ đứng
  Funiki tủ đứng

  Điều hòa Funiki FC25

  Điều hòa treo tường Funiki FC25 1 chiều 27000 BTU chính hãng

  • Thương hiệu: Funiki

  • Loại: treo tường 1 chiều

  • Công suất lạnh: 25000 BTU (2.5HP)

  • Xuất xứ: Chính hãng

  • Bảo hành: Chính hãng 30 tháng

  17.790.000 
 • You've just added this product to the cart:

  Điều hòa Funiki FC27

  Funiki tủ đứng
  Funiki tủ đứng

  Điều hòa Funiki FC27

  Điều hòa treo tường Funiki FC27 1 chiều 27000 BTU chính hãng

  • Thương hiệu: Funiki

  • Loại: treo tường 1 chiều

  • Công suất lạnh: 27000 BTU (3HP)

  • Xuất xứ: Việt Nam (chính hãng)

  • Bảo hành: Chính hãng 30 tháng

 • You've just added this product to the cart:

  Điều hòa Funiki FC42

  Funiki tủ đứng
  Funiki tủ đứng

  Điều hòa Funiki FC42

  Điều hòa treo tường Funiki FC42 1 chiều 42000 BTU chính hãng

  • Thương hiệu: Funiki

  • Loại: treo tường 1 chiều

  • Công suất lạnh: 42000 BTU (4.5HP)

  • Xuất xứ: Việt Nam (chính hãng)

  • Bảo hành: Chính hãng 30 tháng

  28.790.000 
 • You've just added this product to the cart:

  Điều hòa Funiki FC50

  Funiki tủ đứng
  Funiki tủ đứng

  Điều hòa Funiki FC50

  Điều hòa treo tường Funiki FC50 1 chiều 50000 BTU chính hãng

  • Thương hiệu: Funiki

  • Loại: treo tường 1 chiều

  • Công suất lạnh: 50000 BTU (4.5HP)

  • Xuất xứ: Việt Nam (chính hãng)

  • Bảo hành: Chính hãng 30 tháng

  32.790.000 
 • You've just added this product to the cart:

  Điều hòa Funiki FC100

  Funiki tủ đứng
  Funiki tủ đứng

  Điều hòa Funiki FC100

  Điều hòa treo tường Funiki FC100 1 chiều 100000 BTU chính hãng

  • Thương hiệu: Funiki

  • Loại: treo tường 1 chiều

  • Công suất lạnh: 100000 BTU (11HP)

  • Xuất xứ: Việt Nam (chính hãng)

  • Bảo hành: Chính hãng 30 tháng

  59.990.000 
 • You've just added this product to the cart:

  Điều hòa Funiki FH18

  Funiki tủ đứng
  Funiki tủ đứng

  Điều hòa Funiki FH18

  Điều hòa treo tường Funiki FH18 2 chiều 18000 BTU chính hãng

  • Thương hiệu: Funiki

  • Loại: treo tường 2 chiều

  • Công suất lạnh: 18000 BTU (2HP)

  • Xuất xứ: Việt Nam (chính hãng)

  • Bảo hành: Chính hãng 30 tháng

  16.040.000 
 • You've just added this product to the cart:

  Điều hòa Funiki FH24

  Funiki tủ đứng
  Funiki tủ đứng

  Điều hòa Funiki FH24

  Điều hòa treo tường Funiki FH24 2 chiều 24000 BTU chính hãng

  • Thương hiệu: Funiki

  • Loại: treo tường 2 chiều

  • Công suất lạnh: 24000 BTU (2.5HP)

  • Xuất xứ: Việt Nam (chính hãng)

  • Bảo hành: Chính hãng 30 tháng

  – Kiểu dáng sang trọng
  – Chế độ ngủ vận hành tự động
  – Cánh tự động đảo gió
  – Làm lạnh (nóng) trong thời gian ngắn
  – Chuẩn đoán sự cố
  – Chế độ hút ẩm
  – Điểu khiển từ xa trang nhã, dạng nắp trượt thuận tiện cho người sử dụng, màn hình hiển thị lớn, sắc nét.
  – Bảo vệ chống lệch pha, mất pha
  – Block hệ số nén cao
  – Tự động phá băng
  – Rơle bảo vệ máy nén
  – Dễ dàng bảo dưỡng
 • You've just added this product to the cart:

  Điều hòa Funiki FH25

  Funiki tủ đứng
  -6%
  Funiki tủ đứng

  Điều hòa Funiki FH25

  Điều hòa treo tường Funiki FH25 2 chiều 25000 BTU chính hãng

  • Thương hiệu: Funiki

  • Loại: treo tường 2 chiều

  • Công suất lạnh: 25000 BTU (2.5HP)

  • Xuất xứ: Việt Nam (chính hãng)

  • Bảo hành: Chính hãng 30 tháng

  – Kiểu dáng sang trọng
  – Chế độ ngủ vận hành tự động
  – Cánh tự động đảo gió
  – Làm lạnh (nóng) trong thời gian ngắn
  – Chuẩn đoán sự cố
  – Chế độ hút ẩm
  – Điểu khiển từ xa trang nhã, dạng nắp trượt thuận tiện cho người sử dụng, màn hình hiển thị lớn, sắc nét.
  – Bảo vệ chống lệch pha, mất pha
  – Block hệ số nén cao
  – Tự động phá băng
  – Rơle bảo vệ máy nén
  – Dễ dàng bảo dưỡng
  19.990.000  18.750.000 
 • You've just added this product to the cart:

  Điều hòa Funiki FH27

  Funiki tủ đứng
  Funiki tủ đứng

  Điều hòa Funiki FH27

  Điều hòa treo tường Funiki FH27 2 chiều 27000 BTU chính hãng

  • Thương hiệu: Funiki

  • Loại: treo tường 2 chiều

  • Công suất lạnh: 27000 BTU (3HP)

  • Xuất xứ: Việt Nam (chính hãng)

  • Bảo hành: Chính hãng 30 tháng

 • You've just added this product to the cart:

  Điều hòa Funiki FH42

  Funiki tủ đứng
  Funiki tủ đứng

  Điều hòa Funiki FH42

  Điều hòa treo tường Funiki FH42 2 chiều 42000 BTU chính hãng

  • Thương hiệu: Funiki

  • Loại: treo tường 2 chiều

  • Công suất lạnh: 42000 BTU (4.5HP)

  • Xuất xứ: Việt Nam (chính hãng)

  • Bảo hành: Chính hãng 30 tháng

  29.850.000 
 • You've just added this product to the cart:

  Điều hòa Funiki FH50

  Funiki tủ đứng
  Funiki tủ đứng

  Điều hòa Funiki FH50

  Điều hòa treo tường Funiki FH50 2 chiều 50000 BTU chính hãng

  • Thương hiệu: Funiki

  • Loại: treo tường 2 chiều

  • Công suất lạnh: 50000 BTU (4.5HP)

  • Xuất xứ: Việt Nam (chính hãng)

  • Bảo hành: Chính hãng 30 tháng

  33.550.000 
 • You've just added this product to the cart:

  Điều hòa Funiki FH100

  Funiki tủ đứng
  Funiki tủ đứng

  Điều hòa Funiki FH100

  Điều hòa treo tường Funiki FH100 2 chiều 100000 BTU chính hãng

  • Thương hiệu: Funiki

  • Loại: treo tường 2 chiều

  • Công suất lạnh: 100000 BTU (11HP)

  • Xuất xứ: Việt Nam (chính hãng)

  • Bảo hành: Chính hãng 30 tháng

  62.890.000 
 • You've just added this product to the cart:

  Điều hòa Funiki CC18

  Funiki âm trần
  Funiki âm trần

  Điều hòa Funiki CC18

  Điều hòa âm trần Funiki CC18 1 chiều 18000 BTU chính hãng

  • Thương hiệu: Funiki

  • Loại: âm trần 1 chiều

  • Công suất lạnh: 18000 BTU (2HP)

  • Xuất xứ: Việt Nam (chính hãng)

  • Bảo hành: Chính hãng 30 tháng
  • Tham khảo: https://dieuhoa.vip/mua/funiki-cc18

  16.140.000 
 • You've just added this product to the cart:

  Điều hòa Funiki CC24

  Funiki âm trần
  Funiki âm trần

  Điều hòa Funiki CC24

  Điều hòa âm trần Funiki CC24 1 chiều 24000 BTU chính hãng

  • Thương hiệu: Funiki

  • Loại: âm trần 1 chiều

  • Công suất lạnh: 24000 BTU (2.5HP)

  • Xuất xứ: Việt Nam (chính hãng)

  • Bảo hành: Chính hãng 30 tháng

  19.290.000 
 • You've just added this product to the cart:

  Điều hòa Funiki CC27

  Funiki âm trần
  Funiki âm trần

  Điều hòa Funiki CC27

  Điều hòa âm trần Funiki CC27 1 chiều 27000 BTU chính hãng

  • Thương hiệu: Funiki

  • Loại: âm trần 1 chiều

  • Công suất lạnh: 27000 BTU (3HP)

  • Xuất xứ: Việt Nam (chính hãng)

  • Bảo hành: Chính hãng 30 tháng

 • You've just added this product to the cart:

  Điều hòa Funiki CC36

  Funiki âm trần
  Funiki âm trần

  Điều hòa Funiki CC36

  Điều hòa âm trần Funiki CC36 1 chiều 36000 BTU chính hãng

  • Thương hiệu: Funiki

  • Loại: âm trần 1 chiều

  • Công suất lạnh: 36000 BTU (4HP)

  • Xuất xứ: Việt Nam (chính hãng)

  • Bảo hành: Chính hãng 30 tháng

  26.250.000 
 • You've just added this product to the cart:

  Điều hòa Funiki CC50

  Funiki âm trần
  Funiki âm trần

  Điều hòa Funiki CC50

  Điều hòa âm trần Funiki CC50 1 chiều 50000 BTU chính hãng

  • Thương hiệu: Funiki

  • Loại: âm trần 1 chiều

  • Công suất lạnh: 50000 BTU (4.5HP)

  • Xuất xứ: Việt Nam (chính hãng)

  • Bảo hành: Chính hãng 30 tháng

  33.490.000 
 • You've just added this product to the cart:

  Điều hòa Funiki CH18

  Funiki âm trần
  Funiki âm trần

  Điều hòa Funiki CH18

  Điều hòa âm trần Funiki CH18 2 chiều 18000 BTU chính hãng

  • Thương hiệu: Funiki

  • Loại: âm trần 2 chiều

  • Công suất lạnh: 18000 BTU (2HP)

  • Xuất xứ: Việt Nam (chính hãng)

  • Bảo hành: Chính hãng 30 tháng

  17.490.000 
 • You've just added this product to the cart:

  Điều hòa Funiki CH24

  Funiki âm trần
  Funiki âm trần

  Điều hòa Funiki CH24

  Điều hòa âm trần Funiki CH24 2 chiều 24000 BTU chính hãng

  • Thương hiệu: Funiki

  • Loại: âm trần 2 chiều

  • Công suất lạnh: 24000 BTU (2.5HP)

  • Xuất xứ: Việt Nam (chính hãng)

  • Bảo hành: Chính hãng 30 tháng

  20.700.000 
 • You've just added this product to the cart:

  Điều hòa Funiki CH27

  Funiki âm trần
  Funiki âm trần

  Điều hòa Funiki CH27

  Điều hòa âm trần Funiki CH27 2 chiều 27000 BTU chính hãng

  • Thương hiệu: Funiki

  • Loại: âm trần 2 chiều

  • Công suất lạnh: 27000 BTU (3HP)

  • Xuất xứ: Việt Nam (chính hãng)

  • Bảo hành: Chính hãng 30 tháng

 • You've just added this product to the cart:

  Điều hòa Funiki CH36

  Funiki âm trần
  Funiki âm trần

  Điều hòa Funiki CH36

  Điều hòa âm trần Funiki CH36 2 chiều 36000 BTU chính hãng

  • Thương hiệu: Funiki

  • Loại: âm trần 2 chiều

  • Công suất lạnh: 36000 BTU (4HP)

  • Xuất xứ: Việt Nam (chính hãng)

  • Bảo hành: Chính hãng 30 tháng

  29.090.000 

01676.188.993